Privacy statement Compliance Adviseert

1.     Introductie

1.1    Wij hechten veel waarde aan het waarborgen van de privacy van onze websitebezoekers en servicegebruikers; in dit beleid leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1.2    Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verwerken wij persoonsgegevens om uw inschrijving te verwerken en u de nieuwsbrieven toe te sturen.

2.     Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

2.1    In deze section gaat we in op:

(a)    de categorieën van persoonsgegevens die we verwerken;

(b)    het doel waarvoor we persoonsgegevens verwerken; en

(c)    de juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens.

2.2    Wij verwerken informatie die u ons verstrekt om u in te schrijven voor onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven ("aanmeldingsgegevens"). De aanmeldingsgegevens worden verwerkt om u de relevante nieuwsbrieven toe te sturen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw verzoek om deze kennisgevingen te ontvangen.

2.3    Wij kunnen uw naam en e-mailadres verwerken, indien beschikbaar. Wij verwerken alleen gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken we om u nieuwsbrieven te sturen met informatie met betrekking tot podcasts die zijn geproduceerd door Compliance Adviseert. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming.

2.4    Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals uiteengezet in dit hoofdstuk, kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.     Verstrekking van uw persoonsgegevens aan anderen

3.1    Wij verstrekken uw persoonsgegevens in geen geval met derden, tenzij een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

4.     Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

4.1    In deze paragraaf informeren wij u over de omstandigheden waarin uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

4.2    De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich (deels) in het Verenigd Koninkrijk en/of de Verenigde Staten. Doorgiften naar het VK en de VS zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of aangenomen.

5.     Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

5.1    In dit hoofdstuk wordt ons beleid en onze procedure voor het bewaren van gegevens uiteengezet, die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

5.2    Persoonsgegevens die wij verwerken voor een doel of doelen zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel of die doelen.

5.3    Uw contactgegevens worden op het moment waarop u zich uitschrijft van ons systeem verwijderd.

5.4    Niettegenstaande de andere bepalingen van dit artikel, kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

6.     Wijzigingen

6.1    Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

6.2    U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de huidige versie van deze privacyverklaring.

6.3    Wij kunnen u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail en/of via een kennisgeving op onze website.

7.     Uw rechten

7.1    U kunt ons opdracht geven u alle persoonlijke informatie te verstrekken die wij over u hebben.

7.2    Wij kunnen persoonlijke informatie waarom u verzoekt, achterhouden voor zover de wet dit toestaat.

7.3    Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verwerken voor marketingdoeleinden van derden.

8.     Onze gegevens

8.1    Wij zijn Compliance Adviseert.

8.2    Compliance Adviseert wordt uitgevoerd door vrijwilligers en zijn bereikbaar via email: complianceadviseert@gmail.com